POTŘEBUJETE NOVÝ WEB

POTŘEBUJETE NOVÝ WEB

I malá webstránka může přinášet pěkné čísla.

I malá webstránka může přinášet pěkné čísla.

Jak pracujeme?

Začneme od Vás
– vyslechneme si Vaše cíle

Marketingový pohled
– zodpovíme si otázky, čím je web zajímavý a kdo je cílová skupina

Struktura webu
– zanalyzujeme klíčové slova a vytvoříme kostru/strom webu

Kresba wireframů
– rozmístíme prvky na každý typ podstránky včetně úvodní stránky

Tvorba grafiky
– vytvoříme grafický návrh, který okomentujeme

Kódovaní webu
– vytvoříme web na testovací adrese abyste si mohli vše zkontrolovat

Spuštěni webu
– nasadíme web do ostrého provozu

Kontaktuje nás